Puterea de a fi TU în 2024: Un Drum spre Iubire de Sine & Autenticitate

ianuarie 2, 2024

Motto: “Când începi să te iubești cu adevărat, vei atrage din ce în ce mai multe oportunități în viața ta, datorită intenției tale puse pe energia pozitivă.” (Mihaela Stroe)

E primul articol scris pe blog în acest nou an. Și doresc să împărtășesc cu tine conștientizările mele.

Am ales ca în 2024 să pun accent pe importanța iubirii de sine și a autenticității. 

De ce? Pentru că…trăim într-o lume care se schimbă tot mai rapid, consider că e vital să ne reamintim aceste 3 principii ale transformării personale, pe care le practic de peste 12 ani cu clienții mei:

  • Iubirea de Sine este Fundația Identității Tale: 

În 2024 vede lumina tiparului cartea mea cu nr. 4 “Curajul de a mă iubi”.

Lucrez la ea de peste 6 ani deoarece am observat lucrând cu mii de femei că le lipsește iubirea de sine. 

A te iubi pe tine însuți nu e doar un act de curaj așa cum scriu în carte, ci și primul pas către o viață împlinită.

  • Autenticitatea este Cheia Relațiilor Umane Adevărate: 

În teza mea de doctorat am demonstrat că la baza relațiilor interumane adevărate stau 4 ingrediente: Autenticitatea, Credibilitatea, Încrederea în Sine, Competența

Te încurajez în 2024 să ai puterea de a fi TU… pentru că nu există o versiune mai bună!

În momentul în care alegi să renunți la măști și să te arăți așa cum ești, cu bune și cu rele, atragi oamenii care te prețuiesc pentru ceea ce ești TU cu adevărat, nu pentru imaginea socială pe care te chinui s-o proiectezi.

  • Alegerea de a fi TU reprezintă Cel Mai Puternic Act de CURAJ în această viață:

E ca o declarație că tu ești stăpân/ă pe “terenul tău de joc”, că tu decizi cine ești și ce vrei să devii în 2024.

Că nu lași pe nimeni din exterior să te mai definească!

Te invit cu drag să îmbrățișezi în 2024 aceste trei principii și vei descoperi că iubirea de sine nu e doar un slogan, ci un mod de viață care te conduce către adevărata fericire și împlinire.

Îmi asum și în 2024 să te inspir și motivez cu felul meu de a FI, cu modul meu de viață, cu ritualurile, cu ideile și cu experiențele mele. Dacă dorești și tu, bineînțeles!

Închei cu o reflecție de la Gregg Krech, autorul “Naikan. Recunoștință, stare de grație și arta japoneză a introspecției” (Ed. For You), una din cărțile mele preferate: 

În această lume suntem provocați să căutam speranța, credința, să descoperim bucuria din viață.

Fie ca fiecare din noi să găsească înțelepciunea și curajul de a reflecta sincer asupra vieții sale și să-și descopere adevărata sa menire.

Aceasta este Grația Divină. Noi suntem Grație. Haideți să începem chiar acum!”

La mulți ani 2024! Îți doresc un an 2024 prosper, cu sănătate, râsete și bucurii!🥂

Abia aștept să experimentăm împreună iubirea de sine și autenticitatea în 2024!

Mihaela Stroe

@@@@@@@@@@@@

English Version

The Power of Being YOU in 2024: A Path to Self-Love & Authenticity

Motto: „When you start truly loving yourself, you will attract more and more opportunities, thanks to your intention placed on positive energy.” (Mihaela Stroe PhD)

It’s the first article written on my blog in this new year. And I want to share my ideas with you. In 2024 my focus will be to emphasize the importance of self-love and authenticity.

Why? Because…we live in a world that is changing more and more rapidly, therefore I believe it is vital to remind ourselves of these 3 principles of personal transformation, which I have been practicing with my clients for over 12 years:

  • Self-Love is the Foundation of Your Identity:

In 2024, my 4th book with the title „The Courage to Love Myself” is out. I have been working on it for over 6 years because I have noticed in working with thousands of women that they lack self-love. Loving yourself is not only an act of courage as I write in the book, but also the first step towards a fulfilling life.

  • Authenticity is the Key to Real Human Relationships:

In my PhD thesis, I demonstrated that real interpersonal relationships are based on 4 ingredients: Authenticity, Credibility, Self-Confidence, Competence.

I encourage you in 2024 to have the power to be YOU… because there is no better version! The moment you choose to let go of the masks and show yourself as you are, you attract people who value you for who you really are, not for the social image you struggle to project.

  • Choosing to be YOU represents the Most Powerful Act of COURAGE in this life: It’s like a declaration that you are the master of your „playground”, that you decide who you are and what you want to become in 2024. That you don’t let no one from the outside define you!

I warmly invite you to embrace these three principles in 2024 and you will discover that self-love is not just a slogan, but a way of life that leads you to true happiness and fulfillment.

I also undertake in 2024 to inspire and motivate you with my way of BEing, with my lifestyle, with my rituals, with my ideas and with my experiences. If you want to, of course!

I conclude with a reflection from Gregg Krech, author of “Naikan. Gratitude, Gratitude and the Japanese Art of Introspection„, one of my favorite books:

In this world we are challenged to seek hope, faith, to discover joy in life.

May each of us find wisdom and the courage to honestly reflect on one’s life and discover one’s true purpose.

This is Divine Grace. We are Grace. Let’s begin right now!

Happy New Year 2024! I wish you a prosperous year 2024, with health, laughter and joy!🥂

I can’t wait to experience self-love and authenticity together in 2024!

Mihaela Stroe

 

Lasă un comentariu aici

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Vrei să lucrăm împreună?

Transformational coaching program

Este un program intensiv de coaching de grup cu durata de 14 săptămâni care te va elibera de convingeri limitative și blocaje emoționale. Dacă amâni ceea ce este important pentru tine, dacă nu ai timp, focus sau energie, nu știi ce vrei cu adevărat și nu ai încredere în tine, atunci acest program este pentru tine. Fiecare săptămână include o sesiune de coaching de grup, 5 lecții video și teme zilnice de transformare (de luni până vineri).