Mihaelastroe.ro a fost creat pentru a extinde accesul publicului la informatii generale despre dezvoltare personala si profesionala. Scopul nostru este sa punem la dispozitia publicului larg informatii corecte si actuale privind dezvoltarea umana prin realizarea de webinarii live gratuite, traininguri online, programe de curs deschis, coaching si teambuilding, precum si prin realizarea de materiale educationale (e-book-uri, CD-uri, DVD-uri, carti, etc.).

Compania semnatara care administreaza situl mihaelastroe.ro este S.C. MINDCONTROL S.R.L. Recunoastem importanta intimitatii personale si de aceea consideram ca este important sa facem public modul prin care tratam informatiile cu caracter personal pe care le primim prin internet.

Colectarea datelor se face exclusiv in scopul marketingului si actiunilor promotionale derulate de compania semnatara. Colectarea de informatii cu caracter personal se face in cadrul ofertelor si a studiilor de piata prin formulare disponibile online. Niciunul dintre campurile formularelor nu este obligatoriu de completat. Adresele de email pot fi inchiriate catre o terta parte in scopuri publicitare si de marketing cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Anchetele online efectuate ocazional sunt destinate intelegerii nevoilor si profilului vizitatorilor nostri. S.C.MINDCONTROL S.R.L este operator de date personale inregistrat sub nr. referinţă: 596579432270 din data: 04/03/2019

Nu verificam datele personale pe alte cai. Nu colectam adrese fizice si numere de telefon cu exceptia campaniilor in care aceste date sunt necesare si numai daca participantii doresc sa le comunice. Sistemul inregistreaza adresa IP de la care s-a facut inregistrarea datelor.

Consideram ca vizitatorii sitului euroconcurs.ro sub varsta de 18 ani trebuie sa aiba acordul parintilor sau, dupa caz, al tutorelui, pentru oferi informatii cu caracter personal si pentru a posta informatii pe site.

In cazul in care nu doriti sa mai primiti din partea noastra solicitari cu privire la datele personale, va rugam sa ne anuntati acest lucru.

Site-ul mihaelastroe.ro nu contine informatii care nu sunt recomandate tinerilor sub 18 ani.  Site-ul mihaelastroe.ro contine linkuri spre alte situri.  Administratorul site-ului mihaelastroe.ro nu isi asuma responsabilitatea cu privire la politica acestora referitoare la respectarea informatiilor cu caracter personal.

Datele colectate vor fi puse neconditionat la dispozitia organelor abilitate, in conditiile legii, daca acest lucru este necesar.

Ocazional, pot apare modificari ale politicii noastre cu privire la prelucrarea informatiilor cu caracter personal. Vizitatorii trebuie sa verifice actualitatea acestui material. Daca nu sunteti de acord cu politica nostra referitoare la prelucrarea informatiilor cu caracter personal, va sugeram sa incetati a mai vizita site-ul mihaelastroe.ro.

Informatiile:
– sunt disponibile in romana si/sau engleza;
– nu sunt in mod absolut necesar complete, exacte sau actualizate;
– sunt de multe ori legate de alte site-uri web, asupra carora nu avem nici un control si pentru care nu ne asumam responsabilitatea;
– nu reprezinta o forma de consiliere juridica sau psihologica.

Utilizarea  presupune acceptarea termenilor mai sus mentionati.

Protecţia datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, va informam ca S.C.MINDCONTROL S.R.L, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/604/2019, avand CUI: 40703301, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau o alta persoana.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastra.

Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea operatorului (S.C.MINDCONTROL S.R.L) de a incheia contractul de prestari servicii, acestuia din urma lipsindu-i una din conditiile esentiale, respectiv identitatea partilor.

Va informam ca aveti urmatoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

 • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces la date (in mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in care puteti arata ca doriti ca informatiile sa vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face personal);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de opoziţie;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul administrativ din Str. Spartacus nr. 10, Sibiu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare (“cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă “recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor.

Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră.

Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C.MINDCONTROL S.R.L  se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.
 • Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
 • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele S.C.MINDCONTROL S.R.L, date cu caracter personal, au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Str. Olari, nr. 32, sector 2 Bucureşti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: www.dataprotection.ro